Hem

SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGENS MEDLEMSTIDNING

Barnläkaren utkommer med 6 nummer per år och är Svenska Barnläkarföreningens medlemstidning. Tidningen belyser det senaste inom svensk pediatrik och läskretsen innefattar idag både barnläkare och allmänheten.

2020 kommer Barnläkaren för första gången att ge ut ett specialnummer riktat direkt till föräldrar. Detta kommer att publiceras på www.barnlakaren.se och kommer att vara tillgängligt för alla.

Läs mer om BLF

Nummer 5, ute nu

 

Tema: "Normala barn" - finns de?


Vetenskap: 
Psykomotorisk utveckling hos barn


Vad är normalt antal luftvägsinfektioner?


Hur kan man förbättra strukturen på ST-handledningen 

Annons

VILL

DU

ANNONSERA

HÄR


  Boka annons och mer information: info@barnlakaren.se

Skärmavbild 2015-11-09 kl. 22.10.08
Skärmavbild 2015-11-09 kl. 23.03.37

Följ oss 

Nästa nummer

 

Nr 6/2019

Tema:Endokrinologi

Utkommer: 25 november

Materialdag för annonsörer till detta nummer: 21 oktober

 

Barnläkaren


Svenska barnläkarföreningens

medlemstidning


KONTAKTA OSS
Tomtebodavägen 9, 171 65 Solna      +46 (0) 73 202 09 29Ansvarig utgivare:  Per Brolin

ordf@barnlakarforeningen.se

Chefredaktör: Margareta Munkert Karnros

E-mail: info@barnlakaren.se

Mobil: 073 202 09 29

Vetenskapsredaktör: Synnöve Lindemalm

E-mail: synnove.lindemalm@ki.se

Kulturredaktör: Göran Wennergren

E-mail:goran.wennergren@pediat.gu.se Telefon: 08-616 40 15


Web-master: Susanne Svahn info@predi.se

 
 
 
 
 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera